Kjøletørkere

Etterbehandling av trykkluft sørger for lenger levetid og økt driftssikkerhet. Vi tilbyr lufttørkere, absorpsjonstørkere, kjøletørkere, trykkluft filtre, tåkesmører og dreneringer, olje og vann seperatorer.

Ingersoll-Rand-kald
Ingersoll-Rand-Kjoletorke

Bruksområder

Lufttørker brukes for å unngå problemer som kommer av kondensvann i trykkluftnettet. Gjennom å tørke trykkluften kan man:

  • Redusere risikoen for driftsproblemer
  • Forhindre fuktighet
  • Redusere korrisjon i rørnett
  • Redusere muligheten for bakterievekst
  • Forhindre ising i luftverktøy
  • Spare verktøy og pneumatikk for reparasjoner
  • Luftfiltrering, fjerne lukt og partikler for renere luft

Produktinformasjon

Kjøletørkere kommer i flere forskjellige utgaver, men de gir i all hovedsak et trykkduggpunkt på 3-5°C.

Adsorbsjonstørkere er tørkere som gir et meget lavt trykkduggpunkt, helt ned til -40°C. men også ved enkelte behov helt ned i -70°C. Dette for de som bruker luften utendørs, eller i tidvis kalde lokaler, samt til industri med krav til ekstrem tørr luft

Ingersoll-Rand