fbpx
OSLO: +47 22 90 02 00 | ÅLESUND: +47 70 19 18 00 | SOLA: +47 22 90 02 00

HMS gir en bedre helseeffekt

Markedsledende på vibrasjonssvakt verktøy
Verktøy med høye vibrasjoner kan gi store skader og negative helseeffekt. Vi jobber for at folk skal få øynene opp for at det finnes alternative verktøy med mindre vibrasjon, forteller Maskin K. Lund.

Vibrerende verktøy utgjør en helserisiko og kan blant annet føre til såkalte hvite fingre eller Hånd-armvibrasjonssyndrom
(HAVS). HVAS kan komme som følger av bruk av arbeidsutstyr som overfører mekaniske vibrasjoner til hånd og/eller arm. De som arbeider med vibrerende verktøy over lengre tid er utsatt for dette.

Maskin K. Lund forteller at det finnes mye ulikt utstyr man må være oppmerksom på. – Bransjer som bruker nålebankere med stor vibrasjonsverdi er spesielt utsatt. Nålebankere brukes av mange til å pusse eller slå av rust på båter og skip, eller til å slå av slagg i forbindelse med flere produksjoner. Også de som bruker muttertrekkere over lang tid er utsatt for vibrasjon. Han legger til at også mer
vanlig utstyr som slipemaskiner, motorsager og gressklippere også kan føre til vibrasjonsskader.

– Brukerne av vibrerende verktøy har også rett på en behagelig arbeidshverdag. Over tid risikerer man at langvarig vibrasjonseksponering gir kroniske helseskader på blodårer, nerver, muskler og ledd. Vibrasjonsverdier i verktøy uttrykkes som akselerasjon og oppgis i m/s². Når maskinens vibrasjonsstyrke overstiger 2,5 m/s² skal leverandøren opplyse om dette. Andelen vibrering avgjør hvor lenge man kan jobbe med utstyret. Jo høyere vibrasjonstid, jo kortere kan en person bruke utstyret før man må ha pause eller trenger avløsning.

– Bedre verktøy kan være med på å redusere sykemeldinger, og bedriftseiere burde få øynene opp for hva som finnes av alternativer på markedet. Våre nålebankere med lav vibrasjon gjør jobben sikkert og trygt. Det har skjedd en viktig utvikling på utstyr og nye nålebankere har et anti-vibrasjonssystem
som eldre modeller ikke har, forteller Maskin K. Lund som oppfordrer til å investere i vibrasjonssvakt verktøy.

Faktaboks:
Hva er HVAS og hvite fingre?
Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HVAS) er en fellesbetegnesle på vevskade forårsaket av vibrasjon i hånd og/eller arm. Tilstanden kan være med å øke faren for å rammes av Raynauds fenomen, ofte kalt likfingre på folkemunne. Raynauds fenomen er ikke en sykdom i seg selv, men en tilstand der blodårene i deler av kroppen trekker seg sammen og klemmer av blodstrømmen. Det skjer vanligvis på fingre og tær.

HÅND - ARM VIBRASJONER ER EN UTFORDRING.
Høye vibrasjoner kan gi store skader og negative helseeffekter. Hånd-Arm Vibrasjons Syndrom (HAVS).

Hva er hånd- og armvibrasjoner
Hånd- og armvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og/eller arm.

Hvor vanlig er dette:
Eksponering av vibrasjon
Den mengde vibrasjoner som du kan utsette deg for i løpet av en arbeidsdag avhenger av utstyrets vibrasjonsverdi, og hvor lenge du jobber med maskinen (eksponeringstiden).

Utstyrets vibrasjonsverdi
Vibrasjonsverdien uttrykkes som akselerasjonen og oppgis i m/s² (meter pr. sekund i andre).
Når maskinens
vibrasjonsstyrke overstiger 2,5 m/s² skal leverandøren opplyse om dette.
Eksponeringstiden
Den tiden en utsettes for vibrasjonen i løpet av dagen. Det vil si den tiden man bruker utstyret aktivt og holder knappen inne i løpet av arbeidsdagen.

Hvem rammes av dette:
De som jobber mye med slipemaskiner, nålerustbanker, motorsager, muttertrekkere, meiselmaskiner, gressklippere etc.

Hvilke bransjer er særlig utsatt:
De bransjer som er særlig utsatt for dette er spesielt de som bruker nålebanker med stor vibrasjonsverdi. Nålebanker brukes av mange, pusse og eller slå av rust på båter og skip, de som bruker nålebanker til å slå av slagg i forbindelse med flere produksjoner. Samtidig er stor bruk av muttertrekkere over lang tid også utsatt for vibrasjon.

Helserisiko:
Det er vanlig å skille mellom akutte og kroniske helseeffekter

Akutte effekter kan være:
- Nedsatt blodgjennomstrømning
- Nedsatt følelse med eventuelt dårligere finmotorikk og økt muskelaktivering.

Kroniske effekter er:
helseeffekter som kan oppstå ved langvarig vibrasjonseksponering ved at vibrasjonene

kan gjøre skader på blodårer, nerver, muskler og ledd.

Hva er forskjellen på utstyret:
Et verktøy med stor vibrasjonsverdi vil nok gjøre jobben noe raskere enn et verktøy med lav vibrasjonsverdi. Vår nålebanker med lav vibrasjon ≤ 2 m/s² gjør jobben sikkert og trykt. Forskjellen mellom selve verktøyet er at utviklingen har gått videre og ikke stått stille på dette viktige området. Nye nålebanker på har anti-vibrasjonssystem som eldre modeller ikke har.

I tabellen under ser du hva som er anbefalt av tider ved bruk av vibrasjonsverktøy.
Kilde: helsenorge.no

Hvite fingre
Maskin K. Lund - Oslo

Stålfjæra 11
0975 Oslo 
firmapost(at)mkl.no

Maskin K. Lund - Ålesund

Mausavågvegen 16
6036 Mauseidvåg
firmapost(at)mkl.no

Maskin K. Lund - Sola

Skvadronvegen 29
4050 Sola
firmapost(at)mkl.no