Nålerustbanker med lav vibrasjon

Brukerne av vibrerende verktøy har også rett på en behagelig arbeidshverdag. Over tid risikerer man at langvarig vibrasjonseksponering gir kroniske helseskader på blodårer, nerver, muskler og ledd. Vibrasjonsverdier i verktøy uttrykkes som akselerasjon og oppgis i m/s². Når maskinens vibrasjonsstyrke overstiger 2,5 m/s² skal leverandøren opplyse om dette. Andelen vibrering avgjør hvor lenge man kan jobbe med utstyret. Jo høyere vibrasjonstid, jo kortere kan en person bruke utstyret før man må ha pause eller trenger avløsning.
Vi har nettopp de rette nålerustbankere med super lav vibrasjon.

SNV-18PNV-19GNV-28
IPT-Nålerustbanker
IPT-Nålerustbanker-rett-type

BRUKSOMRÅDE

Nålerustbanker fra IPT er den best nålerustbanker du kan kjøpe på markedet. IPT er verdensledende på lav vibrasjon. I dag setter alle bedriftsledere vibrasjon i fokus, vibrasjon og HAVS er høyt prioritert. Denne kan du trygt og sikkert bruke time etter time. Brukes i alle industrier

PRODUKTINFORMASJON

PNV-193.2 m/3s272 mm2.4 kg
GNV-282.5 m/3s290 mm3.05 kg
SNV-183.2 m/3s195 mm1.65 kg

Nåler-til-nålerustbanker