fbpx
OSLO: +47 22 90 02 00 | ÅLESUND: +47 70 19 18 00 | SOLA: +47 22 90 02 00

Kompressor for sikker trykkluft

Varmegjenvinning
Energikostnader i forbindelse med kompressoranlegg blir ofte ansett som en fast kostnad og derfor blir trykkluftanleggets energiforbruk vanligvis ikke tillagt særlig interesse fra bedriftsledere. Energikostnadene i ett trykkluftanlegg er på ca. 80% av driftskostnadene, og 20-50% av disse kostnadene kan gjenvinnes gjennom energigjenvinning. God planlegging av ditt kompressoranlegg kan være med på en rask tilbakebetaling av investeringen, energieffektiv drift og dermed lønnsomheten i din bedrift. Både vann- og luftkjølte kompressorer kan bruke generert energi til varmegjenvinning. Generert varme kan gjenvinnes gjennom et varmevekslingssystem. Maskin K. Lund og Ingersoll Rand har lang erfaring med design av kompressoranlegg. Vi kan optimalisere din investering og derigjennom lønnsomheten i din bedrift. Energieffektive frekvensstyrte kompressorer er ikke vel egent til varmegjenvinning.

Luftkjølt kompressor
Å bruke oppvarmet kjøleluft fra kompressoren er en effektiv gjenvinning av varmen. Luftkanalsystem kan lede varmluften til nærliggende lagerrom eller verksteder for oppvarming. I perioder der behovet for varmluft er mindre kan den oppvarmede kjøleluften ledes ut til friluft. En termostatstyrt regulering gjør det mulig å presist dosere varmluften slik at man oppnår en konstant temperatur. I tillegg til hovedoppvarming eller tilleggsoppvarming av produksjonslokaler kan den varme utblåsningsluften også brukes direkte til tørkeprosesser, til varmluftssluser eller forvarming av brennerluft til varmeanlegg. De nødvendige investeringene amortiseres ofte allerede over ett år.

Vannkjølt kompressor
Spillvarmen fra en vannkjølt kompressor kan ledes inn i eksisterende sentralvarmesystemer og varmtvannsberedere. En varmeveksler tilkoblet kjølesystemet overfører energien fra oppvarmet kjølevæske til sentralvarmesystem,

driftssystem eller annen veske som trenger tilført energi. Til dette benyttes en platevarmeveksler eller sikkerhetsvarmeveksler – avhengig av om varmtvannet skal brukes til oppvarming av dusj- og vaskevann eller til meget ømfintlige produksjonsog rengjøringsprosesser. Slik kan omtrent 70 til 80 prosent av den installerte kompressoreffekten utnyttes

Se vår RS serie fra 5 kW til 22 kW

Noen store maskiner

Maskin K. Lund - Oslo

Stålfjæra 11
0975 Oslo 
firmapost(at)mkl.no

Maskin K. Lund - Ålesund

Mausavågvegen 16
6036 Mauseidvåg
firmapost(at)mkl.no

Maskin K. Lund - Sola

Skvadronvegen 29
4050 Sola
firmapost(at)mkl.no