__gaTracker('require', 'displayfeatures'); __gaTracker('send','pageview', location.pathname + location.search + location.hash); } else { console.log( "" ); (function() { /* https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ */ var noopfn = function() { return null; }; var noopnullfn = function() { return null; }; var Tracker = function() { return null; }; var p = Tracker.prototype; p.get = noopfn; p.set = noopfn; p.send = noopfn; var __gaTracker = function() { var len = arguments.length; if ( len === 0 ) { return; } var f = arguments[len-1]; if ( typeof f !== 'object' || f === null || typeof f.hitCallback !== 'function' ) { console.log( 'Not running function __gaTracker(' + arguments[0] + " ....) because you are not being tracked. " + mi_no_track_reason ); return; } try { f.hitCallback(); } catch (ex) { } }; __gaTracker.create = function() { return new Tracker(); }; __gaTracker.getByName = noopnullfn; __gaTracker.getAll = function() { return []; }; __gaTracker.remove = noopfn; window['__gaTracker'] = __gaTracker; })(); }

Norges eldste og mest solide leverandør av Ingersoll Rand produkter og trykkluftløsninger!

OSLO: +47 22 90 02 00 | ÅLESUND: +47 70 19 18 00 | SOLA: +47 51 64 81 50

TILLEGGSUTSTYR TIL KOMPRESSOR

Kompressorfilter

Luftkvalitet er blant annet avhengig av riktig filtrering. Ingersoll Rand filter er designet og bygget for eksepsjonell ytelse. Ingersoll Rand’s avanserte trykkluftiltre reduserer forurensning i luftstrømmen som igjen beskytter kritiske prosesser og verdifullt utstyr.

F-serien

filter_f_series_front_l

F-serien sine avanserte trykkluftiltre reduserer forurensning i luftstrømmen som igjen beskytter kritiske prosesser og verdifullt utstyr.
F-serien sine filter vil gi årevis med pålitelig ytelse og konstant høy luftkvalitet.

Heavy Duty filter

filter_hdt_01_updated_2__l

Maximum Operating Pressure:
16 bar g (high temperature);
40 bar g (high pressure)
Maximum Operating Temperature:
150°C (high temperature);
80°C (high pressure)
Minimum Operating Temperature: 1°C
Capacity Range:
88-18249 cfm (2.5 - 517 m3/min)
Filtration Grades: General filtration, high efficiency, dust filtration and activated carbon  Pressure Drop: 0.02 bar

Rundt to tredjedeler av kondensat produseres i etterkjøleren. Resten skjer overalt i trykkluftsystemet når den komprimerte luften kjøles ned.
Dette problemet er en risiko for systemet, og kan føre til både skade og høye kostnader.

Alle som har trykkluftutstyr har behov for å kontrollere og behandle oppsamling av kondens. Dette er av økonomiske og tekniske årsaker, samt stadig økende juridiske bestemmelser og etterspørsel.

Automatisk drenering - Bekomat Tapsfri

Automatisk drenering av kondens

BEKOMAT_20__20_FM_lo

I alle kompressorinstallasjoner vil det oppstå kondens i systemet. Bekomat Tapsfri drenering tømmer kondensat uten tap av luft. Drenering av kondens er viktig for å unngå rust og oppsamling av vann i trykktank. Kondens i systemet vil over tid reduserer trykktankens kapasitet og tanken vil miste sin funksjon.

Bekomat Tapsfri drenering kan brukes over alt der kondens oppstår.

Olje/vannutskiller - ÖVAMAT

Ta vare på miljøet, invester i olje/vannutskiller

owa_12_hi

Olje/vannutskiller i kompressoranlegg er påkrevet av norske myndigheter. Kondensen som inneholder olje og vann må behandles som farlig avfall og behandles forskriftsmessig.
Oljen filtreres og skilles ut fra kondensatet.

Kuleventil - Airsaver

Reduser energiforbruk med installasjon av en kuleventil etter trykktank.

7005png

Enkelt og kostnadseffektiv investering som reduserer energiforbruk, serviceutgifter og øker kompressorens levetid. Kuleventilen kommer med en timer som åpner og stenger lufttilførsel til produksjon. Luftanlegg med lekkasje vil medføre at kompressoren går selv uten forbruk av trykkluft.

Kuleventilen opprettholder trykk i tank og unngår uønsket drift av kompressor.

Trykkregulator - PacE

Oppretthold ønsket trykk og reduserer luftlekkasje

PacE_Trykkregulator

Riktig trykk er viktig for levetid til luftverktøy og annet
utstyr som er koblet til anlegget. For høyt trykk skader og reduserer luftverktøyets levetid. Trykkregulator reduserer energikostnader og serviceutgifter.

FLUIDRAIN®

Elektronisk timer styrt drenering av kondensat.

combo-d-lux

FLUIDRAIN® fjerner kondensat fra trykkluftsystemer.
En magnetventil i kombinasjon med en elektronisk timer
gjør at du slipper å tenke på kondens.
FLUIDRAIN® kan installeres på alle komprimerte luft systemkomponenter (kompressorer, etter kjølere, tørker, filtre, trykkbeholdere, etc.), uavhengig av størrelse eller kapasitet - justere intervall og utløpstider som passer det enkelte trykkluft system.

FLUIDRAIN® er designet for å være den beste og mest fleksible timer i verden. De fleste sluttbrukerprogram oppfylles ved å kombinere FLUIDRAIN® timer med et enormt utvalg av ventil.

Maskin K. Lund - Oslo

Stålfjæra 11
0975 Oslo 
firmapost@mkl.no

Maskin K. Lund - Ålesund

Mausavågvegen 16
6036 Mauseidvåg
firmapost@mkl.no

Maskin K. Lund - Sola

Skvadronvegen 29
4050 Sola
firmapost@mkl.no