N2 GENERATORER

Nitrogen generatorer produserer nitrogen fra trykkluft. Vårt utvalg produserer ulike renheter av nitrogen, 97% til 99,999%, det er viktig å avklare hvilken renhet du trenger – vi hjelper deg gjerne.

Som leverandør av Ingersoll Rands nitrogen generatorer sørger vi for driftsikre løsninger til din produksjon.

Ingersoll-Rand-Nitrogen-Generator

Bruksområde

Vårt utvalg av N2 generatorer dekker flere bruksområder innen næringsmiddel, metallindustri, kjemisk og farmasøytisk, elektronikk, olje og gass. Hovedsakelig for å:

  • Forhindre oksidering
  • Stoppe bakterievekst
  • Redusere combustion og eksplosjonsfare

Produktinformasjon

  • Luftforbruk: 1-8000 l/min
  • Trykk: 0-200 Bar
  • Støynivå: Ned til 45 dB
  • Amb. temperatur: Min. +5 °C Max. +45 °C
  • Power Consumption max. 0.3 kW
  • Best in class Air to Nitrogen ratio (below 2,6 @99,5% purity and 7,5 bar)